Πρόσληψη καθαριστριών στο Δήμο Δεσκάτης
Πρόσληψη καθαριστριών στο Δήμο Δεσκάτης

Πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Δεσκάτης 

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2-2020 ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

Για την αίτηση πατήστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ