Πρόσληψη δύο ( 2 ) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης, που εδρεύει στη Δεσκάτη Ν. Γρεβενών.
Πρόσληψη δύο ( 2  ) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο  του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης, που εδρεύει στη Δεσκάτη Ν. Γρεβενών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1-2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1-2021