Πρόσκληση τελετής έναρξης εργασιών εγκατάστασης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Δήμο Δεσκάτης
Πρόσκληση τελετής έναρξης εργασιών εγκατάστασης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Δήμο Δεσκάτης