Πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης LEADER
Πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης LEADER

Πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή ηλεκτρονική διαβούλευση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης LEADER

Με την παρούσα πρόσκληση καλείστε σε συνάντηση εργασίας την Τετάρτη 31/05/2023 και ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών για την περαιτέρω προετοιμασία του κοινού φακέλου υποψηφιότητας των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης και την ανάπτυξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης για την εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής. Το Πρόγραμμα LEADER πρόκειται να υποστηρίξει με οικονομικούς πόρους, τις τοπικές στρατηγικές και τις προσπάθειες ανάδειξης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

Οι δήμοι Γρεβενών και Δεσκάτης, από κοινού, επεξεργάζονται και προτίθενται να υποβάλουν πολυετές πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου LEADER 2023-2027.

Το τοπικό αυτό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις που αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας της περιοχής. Η ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του προγράμματός μας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής και να δίνει βιώσιμες λύσεις σε σημαντικά οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα.

Ως εκ τούτου, η γνώμη του κάθε ένα από εμάς είναι εξίσου βαρύνουσα και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea8NAZBLZsuFv4ctySg4ut2Z0JXgq6xbRSkIQssQ1iypyjGQ/viewform?usp=sf_link

(συνολικός χρόνος συμπλήρωσης: περίπου 12-15 λεπτά)

Παρακαλούμε για την πολύτιμη συμβολή σας στη διαμόρφωση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης.

 

Με εκτίμηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΔΙΛΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

2η προσκληση διαβουλευσης

LEADER Γρεβενών – Φόρμες Google