Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12 ην Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2024 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων
2. Επιβολή Τέλους Άρδευσης και πάγιου άρδευσης, για το αρδευτικό Τ.Κ. Τρικοκκιάς».
3. Καθορισμός των συντελεστών για τα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού του έτους 2024».
4. Επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2024
5. Επιβολή τελών υπονόμων για το έτος 2024
6. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής 65MW στις θέσεις ΧΑΣΙΩΝ Ι &ΧΑΣΙΩΝ ΙΙ, των Τ.Κ. Αγιόφυλλου, Οξύνειας & Τρικοκκιάς, της ΔΕ Χασίων , των Δ. Μετεώρων και Δεσκάτης των ΠΕ Τρικάλων & Γρεβενών, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΣΙΩΝ Ι Μ.Ι.Κ.Ε. & ΧΑΣΙΩΝ ΙΙ Μ.Ι.Κ.Ε.»
7. Αίτημα για δωρεάν παραχώρηση χώρου για στέγαση των γραφείων του σωματείου « Αθλητικός Όμιλος Δεσκάτης 2023»
8. Παροχή γνώμης προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για τον ετήσιο απολογισμό δράσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για το έτος 2023
9. Απόφαση αποδοχής πράξης ένταξης Κέντρου Κοινότητας Δεσκάτης
10. Απασχόληση εθελοντών στο Δήμο Δεσκάτης για τη λειτουργία της δομής συσσιτίου του Δήμου
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Μανησιώτη Σοφία