Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13 ην Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΑΒΡΟΣ» Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» έως 30-9-2024
2. Άδεια παράτασης χρήσης ωραρίου μουσικής ( Μαλακατάς Βασίλειος)
3. Επικαιροποίηση των υπ΄αριθμ. 221/2020 και 31/2021 αποφάσεων του ΔΣ με θέμα Ανανέωση σύμβασης χρησιδανείου ακινήτων ( Εργατικές κατοικίες ) μεταξύ ΔΥΠΑ ως καθολικού διαδόχου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ και του Δήμου Δεσκάτης
4. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2024 για ενίσχυση ΚΑ
5. Ορισμός υπευθύνου και χώρου ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
6. Επιχορήγηση συλλόγου με την επωνυμία « Πυθαγόρειος Σύλλογος Προστασία Περιβάλλοντος, Κλίματος, Υποδομών και Κατασκευών »
7. Επιχορήγηση συλλόγου με την επωνυμία « Πολιτιστικός Σύλλογος Τουρνικίου »

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Μανησιώτη Σοφία