Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16 ην Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λειτουργία εμποροπανήγυρης 2024
2. Απόδοση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ποσού 6340,55 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4849/2021 προερχόμενα από τέλη λαϊκής για τα έτη 2022 και 2023
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2023
4. Έγκριση του υπ. αριθμ. 2/2024 πρακτικού Επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων
5. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1&2 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957.
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Μανησιώτη Σοφία