Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» την 23 ην Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2024 για ενίσχυση ΚΑ
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Μανησιώτη Σοφία