Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση
Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε στην Δεύτερη (2 ) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 19ην Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2023
2.Έγκριση Προϋπολογισμού ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ έτους 2023
3.Αίτημα Ενεργειακής Κοινότητας Δεσκάτης για παραχώρηση έκτασης προς χρήση.
4.Επί αιτήματος χρηματοδότησης του Συλλόγου: «Εύξεινος λέσχη Ποντίων περιοχής Χασίων».
5.Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών λογιστών της ΔΕΠΑΠ για το έτος 2021.
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
Κόγιος Ν. Ζήσης