Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 30η )
Πρόσκληση σε Τακτική   συνεδρίαση ( 30η )
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 30η )
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Δεσκάτης «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21ην Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ , για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της υπ΄αριθμ 32/2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα Έγκριση ισολογισμών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα» οικονομικών ετών 2017-2018-2019-2020.
2. Έγκριση της υπ΄αριθμ 36/2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας-Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα Έγκριση ισολογισμών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα» οικονομικών ετών 2021-2022.
3. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2024
4. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων 2023
5. Έγκριση παράτασης προμήθειας τροφίμων 2023
6. Σύναψη σύμβασης ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με το Κ.Τ.Ε.Λ. Γρεβενών
7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της « Προμήθεια Ιστορικού Πολιτιστικού Έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού»
8. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ 2»
9. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία « ΒΟΡΕΑΣ 2»
10. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία « ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»
11. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία « ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»
12. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους
13. Τροποποίηση πρ/σμού οικον. Έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης