Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση.
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε στην δεκάτη ένατη (19) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22 ην
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2022 ΣΑΤΑ 50% για λειτουργικές δαπάνες
2. Ανανέωση συνεργασίας με την Εθνική Τράπεζα
3. Αίτημα Συλλόγου για Επιχορήγηση « ΠΑΟ Τριφυλλιακός»
4. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου για τα Σχολικά Συμβούλια Α/θμιας και Δ/μιας
5. Συζήτηση της υπ΄αριθ. Πρωτ.6254/2022 επιστολής της κα. Μάτσα Χρυσαυγής.
6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΑΦΕΑ» προϋπολογισμού
262.880,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).
7. Άδειες παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος
Μυλωνάς