Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 24η )
Πρόσκληση σε Τακτική   συνεδρίαση ( 24η )
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 24η )
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Δεσκάτης «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 2ην Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ , για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Απόφαση για εξουσιοδότηση Δημάρχου για μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της πάγιας.
2. Οριοθέτηση χώρου για αδέσποτα μετά την περισυλλογή σήμανση και στείρωση αυτών.
3. Έγκριση της σύμβασης ψηφιακού POS
4. Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους
5. Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος 55-67 (3 ατόμων)
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης