Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

       Σας καλούμε στην δωδέκατη (12) τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την  12ην  Ιουλίου  2022, ημέρα   Τρίτη    και ώρα 19:00 μ.μ  ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση γης Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς.
 2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση γης Τοπικής Κοινότητας Παρασκευής.
 3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση γης Τοπικής Κοινότητας Χασίων.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο ποσού 14.880€ για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης».
 5. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 72/2021 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Μήκος πάγκων Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης.
 6. Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη   αφαίρεση,  άδειας ίδρυσης  και λειτουργίας   καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ιδιοκτησίας   Πρέτσι Φραντέσκ του Μαρίν  στη Δεσκάτη
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.865,28€ για την εκτέλεση του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. και Β΄βαθμού της χώρας»
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ
 9. Επέκταση δικτύου ύδρευσης από βιοτεχνία Αναγνώστου προς δεξαμενή Παρασκευής
 10. Επί αιτήματος του φιλοζωϊκού Σωματείου «ΔΡΑΣΗ» για συνεργασία με το Δήμο Δεσκάτης.
 11. Επί αιτήματος του κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΡΕΒΕΝΩΝ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για παραχώρηση χώρου για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης γεωργών στο Δήμο Δεσκάτης.
 12. Επί αιτήματος του Συλλόγου Νέων Δεσκάτης για παραχώρηση του χώρου του Αγίου Αθανασίου Δήμητρας για διοργάνωση συναυλίας
 13. Ορισμός τριών μελών από το Δήμο προκειμένου να συγκροτηθεί πενταμελής επιτροπή Λαϊκής Αγοράς.

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

                                                          Κόγιος Ν. Ζήσης