Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 10 η )
Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 10 η )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 10 η )

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε στην δέκατη (10 ) Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18 ην Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χασίων
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας–Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2,00 Km
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6 Κm
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Καρπερού-Κατάκαλης προς γέφυρα Αγ. Αθανασίου
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέματος Σακαβάρα-Στενό Τσιάμη και στην Τ.Κ. Παρασκευής
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
9. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
10. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
11. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
12. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
13. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
14. Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022
16. Ορισμός ΚΑ δεκτικών προς έκδοση εντάλματος προπληρωμής
17. Αίτημα επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου Δήμητρας
18.. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δεσκάτης
της Π.Ε. Γρεβενών»
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης