Πρόσκληση σε συνεδρίαση 
Πρόσκληση σε συνεδρίαση 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  29ην  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή  Εκπροσώπων  του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση  της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ( ΠΕΔ )
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δεσκάτης  στο Δίκτυο  Πόλεων με Λίμνες
 3. Επί αιτήματος του κ. Τσιγάρα Κων/νου σχετικά με ονομασία της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου  « ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ »
 4. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Σχέδια Ασφάλειας Νερού Δήμου Δεσκάτης», στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2862/11-09-2019 Πρόσκλησης 104 με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση – Σχέδια Ασφάλειας Νερού». 
 5. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των υδάτων Δήμου Δεσκάτης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 2863/11-09-2019 Πρόσκλησης 105, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα»
 6. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα  εντός Κ.Υ.Ε.  – Λιλέ Βάια του Γεωργίου 
 7. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Λιλέ Βάια του Γεωργίου 
 8. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Πανιώρα Ιωάννα του Ευάγγελου
 9. Εκμίσθωση, μέσω δημοπρασίας, δημοτικής έκτασης 4.960 τ.μ. από το υπ’ αριθ. Τεμάχιο 484 της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση « Αγία Παρασκευή  » για σταβλικές εγκαταστάσεις.
 10. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄  τριμήνου 2019
 11. Τροποποίηση προ/σμού  για ενίσχυση ΚΑ έργου «Εργασίες ύδρευσης στον Περιφερειακό στην ΤΚ Δήμητρας »
 12. Τροποποίηση προ/σμού  για ενίσχυση ΚΑ έργου « Κατασκευή τοιχίου στην ΤΚ Δασοχωρίου  »
 13. Τροποποίηση προ/σμού  για ενίσχυση ΚΑ
 14. Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο μας.
 15. Διάθεση καυσόξυλων  για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Δεσκάτης
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δημοτικής ενότητας Χασίων » αριθμ. μελ. 35/2016 αναδόχου « Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.».                                                                                                                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                                                                                                                                   Κόγιος Ν. Ζήσης                     

 

 

     ( Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Δεσκάτης  στο Youtube)