ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
 
Προς:
Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Κορδίλα Δημήτριο
Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης
1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνη Αρετή του Γεωργίου
3. Γαλάνης Δημήτριος του Ευθυμίου
4. Ζαγκανίκας Ιωάννης του Γεωργίου
5. Ζιαγκλιαβού Ειρήνη του Γεωργίου
6. Καραστέργιος Δημήτριος του Θωμά
7. Λάμαρης Χρήστος του Δημητρίου
8. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
9. Ορφανίδης Χαραλαμπος του Κωνσταντίνου
10. Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος του Ηλία
11. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη
12. Πέτσας Ιωάννης του Αντωνίου
13. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα
14. Τέγος Βασίλειος του Γεωργίου
15. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
16. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
17. Τσιάκαλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
18. Τσιγάρας Χρήστος του Ηρακλή
19. Χάϊτας Θεοχάρης του Ιωάννη
20. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ
 
Γ] Μέλη Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης
Κοινότητα Δασοχωρίου
Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Πρόεδρος )
Κοινότητα Δεσκάτης
1. Σκόδρα Κωνσταντία του Νικολάου ( Πρόεδρος )
2. Λάμαρης Παναγιώτης του Αθανασίου
3. Μπρασινίκα Αθανασία του Αχιλλέως
4. Λιούρας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
5. Πιτσιδήμου – Γκανταΐφη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου
6. Νταμάγκα Ιωάννα του Ζήση
7. Δούφας Γεώργιος του Βίκτωρα
 
Κοινότητα Παλιουριάς
1. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Ευσταθίου ( Πρόεδρος )
2. Κόντος Παύλος του Κωνσταντίνου
3. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
4. Παπαχρήστος Χρήστος του Κωνσταντίνου
5. Τσιάνη Αργυρώ του Ιωάννη
Κοινότητα Παναγιάς
Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
Κοινότητα Παρασκευής
Βελλής Κωνσταντίνος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
Κοινότητα Καρπερού
1. Παπαγεωργίου Νικόλαος του Βασιλείου ( Πρόεδρος )
2. Ούρδα Σπυριδούλα του Αθανασίου
3. Στυλόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα
4. Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
5. Τσενεκλίδου Δέσποινα του Ανέστη
Κοινότητα Κατάκαλης
Γαλάνης Ιωάννης του Αποστόλου ( Πρόεδρος )
Κοινότητα Τρικοκκιάς
1. Μακρής Χρίστος του Αντωνίου ( Πρόεδρος )
2. Ζαβαλιάνη Παρασκευή του Κωνσταντίνου
3. Τόλιος Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Κόττας Γεώργιος του Δημητρίου
5. Μάνος Σωτήριος του Μιχαήλ
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3ην Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » κσι της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης
 
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX της CISCO
Θα σας αποσταλεί e-mail με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης.
 
Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση της πλατφόρμας . Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο υλικό ( Κάμερα, μικρόφωνο , ηχεία )
 
1. Αποδοχή από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα α) μηνός Ιανουαρίου 2021 ποσού 3.908,42 €, β) μηνός Φεβρουαρίου 2021 ποσού 4.222,58 € και γ) μηνός Μαρτίου 2021 ποσού 3.921,96 €
2. Αποδοχή ποσού 49.380,00 € 1η, 2η και 3η Εντολή Μεταφοράς Πιστώσεων ΣΑΤΑ/2021 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
3. Αποδοχή ποσού 50.100,00 € για κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19
4. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης ποσού 23.590,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου Δεσκάτης ( Β’ Κατανομή )
5. Αποδοχή ποσού 4.950,00 € Μισθοδοσία καθαριστριών σχολείων
6. Αποδοχή ποσού 26.600,00 € Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021
7. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ
8. Παραχώρηση χρήσης χώρου του Πνευματικού Κέντρου Παλιουριάς στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών για τη δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής
9. Επί αιτήματος του κ. Μάνου Σωτηρίου για υδροδότηση της κτηνοτροφικής του μονάδας στον οικισμό Τρικοκκιάς
10. Επί αιτήματος του κ. Μάνου Μιχαήλ για υδροδότηση της κτηνοτροφικής του μονάδας στον οικισμό Τριφυλλίου
11. Επί αιτήματος της κας Στεφοπούλου Ελευθερίας για υδροδότηση της κτηνοτροφικής της μονάδας στη θέση «Ισιώματα» του οικισμού Δήμητρας
12. Επί αιτήματος του κ. Πουλάκη Ευάγγελου για επέκταση δικτύου αποχέτευσης προς τη μεταποιητική του μονάδα στον οικισμό Δήμητρας από το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού
13. Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην Κατάκαλη για υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων
14. Ορισμός χώρου απόθεσης προϊόντων εκσκαφών του προτεινόμενου έργουστο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ KAI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚIΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ».
15. Λήψη απόφασης καθορισμού δημοτικών κτιρίων για την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης