Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18ην Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2020.

2. Τροποποίηση προ/σμού για ενίσχυση ΚΑ

3. Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής

4. Αποδοχή ποσού 4.900,08 Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα μηνός Αυγούστου

5. Αποδοχή συνολικού ποσού 14.444,57 € για έργα αθλητικών υποδομών ( Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για έργα αθλητικών υποδομών)

6. Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Διασταύρωσης Καρπερού »

7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ( τακτοποιητικός ) Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας – Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2,00km » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 34/2016

8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ( τακτοποιητικός ) « Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 23/2017

9. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ( τακτοποιητικός ) «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Χασίων » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 59/2016

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου( τακτοποιητικός ) «Ασφαλτόστρωση δρόμου από διαστάυρωση Καρπερού – Κατάκαλη προς γέφυρα Αγίου Αθανασίου » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 88/2018

11. Υποβολή πρότασης ένταξης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο « Εργασίες Βελτίωσης – Ανακαίνισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δεσκάτης », στον Άξονα Προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ Πρωτ. 2225/14-1-2019 Πρόσκλησης του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο « Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων »

12. Επί αίτησης του κ. Ρίβα Ιωάννη του Νικολάου σχετικά με σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς νερού από το Φράγμα της Μπάρας

13. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2020

14. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2020

15. Παραχώρηση χρήσης ακινήτων ( σχολικών κτιρίων ) για την εφαρμογή προγραμμάτων του Κέντρου δια Βίου Μάθησης

16. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κόγιος Ν. Ζήσης

( Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Δεσκάτης στο Youtube)