ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26ην Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός Κ.Υ.Ε. – Φωτοπούλου Ευαγγελία του Αθανασίου

2. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός Κ.Υ.Ε. – Πανιώρα Ιωάννα- Παρασκευή του Ευάγγελου

3. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός Κ.Υ.Ε. – Λαβός Ιωάννης του Γεωργίου

4. Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου σε λαϊκές αγορές ( Νταραρά Χρυσούλα του Θεοφίλου )

5. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 265/2018 απόφασης του ΔΣ περί Ανοίγματος λογαριασμού διαχείρισης Πάγιας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 παρ. 2 του ν. 4555/2018 ( Α’ 133 ) « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »

6. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης

7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δεσκάτης στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

8. Τροποποίηση προ/σμού για ενίσχυση ΚΑ

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον, έτους 2019 για ενίσχυση ΚΑ ( ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

10. Αποδοχή ποσού 6.940,01 € για το έργο Αξιοποίηση γεώτρησης ΤΚ Δασοχωρίου

11. Ανάκληση της υπ αριθμ. 189/2019 απόφασης του ΔΣ με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον, έτους 2019 – Αποδοχή ποσού 31.900,00 € Π.Δ.Ε.( ΣΑΕΠ 541 )
12. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή χρηματοδότησης , ένταξης της πράξης / έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δεσκάτης με τίτλο « Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, χώρου στάθμευσης επισκεπτών και διαμόρφωση χώρου στο πάρκο Δεσκάτης » , εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης καθώς ορισμός νομίμου εκπροσώπου και υπευθύνου για την υλοποίηση του έργου.

13. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή χρηματοδότησης , ένταξης της πράξης / έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δεσκάτης με τίτλο « Δημιουργία – Έκδοση Ιστορικού Πολιτιστικού έργου με τίτλο : Δήμος Δεσκάτης –Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού » , εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης καθώς ορισμός νομίμου εκπροσώπου και υπευθύνου για την υλοποίηση του έργου

14. Γνωμοδότηση ΔΣ επί της πρότασης προσθήκης Τομέα Υγείας- Πρόνοιας – Ευεξίας Β΄τάξη του 1ου ΕΠΑΛ- Μανουσάκειου Επαγγελματικού Λυκείου Δεσκάτης , για το σχολικό έτος 2020-2021

15. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

16. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017

17. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο, και στον αντιπρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006)

18. Κοινωνικό Συσσίτιο

19. Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδότησης σε Δημοτικό Σύμβουλο ως υπευθύνου του Γραφείου Κίνησης του Δήμου Δεσκάτης

20. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 36/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος « Περί καθορισμού αμοιβής Προέδρου ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δεσκάτης ΔΕΠΑΠ »

21. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 91/2018 έως 31-12-2019

22. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 41/2017 έως 31-5-2019

23. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 23/2017 έως 31-12-2019

24. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00 km » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 15/2017 έως 31-3-2020

25. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας – Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2.km » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 34/2016 έως 31-12-2019

26. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Χασίων » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 59/2016 έως 31-12-2019

27. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου « Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέματος Σακαβάρα – Στενό Τσιάμη και στην ΤΚ Παρασκευής » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 91/2018 έως 31-5-2020

28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα » αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. αριθμ. μελέτης 91/2018

                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                                                                             Κόγιος Ν. Ζήσης

( Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Δεσκάτης στο Youtube)