ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ( 11 )
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23ην Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Απόφαση για βράβευση μαθητών Γ΄ Λυκείου επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις έτους 2021
2. Αποδοχή ποσού 3.415,83 χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 για την «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών των Πυρκαγιών έτους 2021».
3. Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός Κ.Υ.Ε. ( Γαλάνη Ευαγγελή του Ευθυμίου )
4. Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του δημοτικού καταστήματος Χασίων για στέγαση των γραφείων του σωματείου «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΣΙΩΝ ΚΑΡΠΕΡΟΥ»
5. Δωρεάν παραχώρηση χώρου του Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης για στέγαση των γραφείων του σωματείου « Α.Σ. Πολυνίκης Δεσκάτης »
6. Έγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης » συνολικού ποσού 1.615.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών της Δ.Ε. Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης ».
7. Επικαιροποίηση της 76/2020 απόφασης ΔΣ με θέμα Παραχώρηση χρήσης του γεωφράγματος στη θέση « Μπάρα » από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4456/2017
8. Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης « Αντάμωμα 2022 » – Συγκρότηση επιτροπής
9. Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή των πεσόντων ΕΛΔΥΚ 1974
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης