Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
 2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την  11ην  Φεβρουαρίου   2020, ημέρα Τρίτη  , και ώρα 18 :00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανασυγκρότηση επιτροπής  παραλαβής του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού  στο ρέμα  Κούτρα » με  αριθμ. μελ. 32/2015  ( Τεχνική Υπηρεσία )
 2. Ανασυγκρότηση επιτροπής  παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση δικτύου  ύδρευσης  Περιφερειακού Δήμητρας » με  αριθμ. μελ. 11/2015  ( Τεχνική Υπηρεσία )
 3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή υποστέγου στο κτίριο επαρχιακού κέντρου γεωργικής εκπαίδευσης Δεσκάτης » με αριθμ. μελ. 68/2018  Αναδόχου  Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ  μέχρι  30-11-2020  με αναθεώρηση  ( Τεχνική Υπηρεσία )
 4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου » με αριθμ. μελ. 37/2018  Αναδόχου  Μπέη Ιωάννη   μέχρι  01-05-2020  με αναθεώρηση  ( Τεχνική Υπηρεσία )
 5. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του Αναπληρωτή του  για τη Σύσταση τριμελούς Διοικούσας  Επιτροπής ΤοΠΦΥ, βάσει του Ν. 4486/17
 6. Ορισμός  Δημοτικού Συμβούλου  με τον αναπληρωτή του  ως μέλος της Επιτροπής Μητρώων Αρρένων , στη θέση του Ληξιάρχου
 7. Εκμίσθωση μέσω δημοπρασίας  δημοτικής έκτασης 4.562,42 τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 207 τεμάχιο της  Κοινότητας Κατάκαλης  στη θέση «Καψάλες »  για δημιουργία   σταυλικών εγκαταστάσεων. 
 8. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 23.590,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 του Δήμου Δεσκάτης
 9. Αποδοχή συνολικού ποσού 6.378,83 € ( 360,00 € μηνός Αυγούστου 2019 )  ( 4.720,79 € μηνός Οκτωβρίου 2019 )      και  ( 1.298,04 € μηνός  Νοεμβρίου   2019 ) Επιχορήγηση  από ΟΑΕΔ  για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών  Κοινωφελούς χαρακτήρα
 10. Τοποθέτηση κεραίας cosmote στον Τρέτιμο 
 11. Απόφαση ΔΣ για την προσφυγή  στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης για την  προμήθεια  τροφίμων για το έτος 2020 του Δήμου Δεσκάτης

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                                                                                                            Κόγιος Ν. Ζήσης