Πρόσκληση σε συνεδρίαση
Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ( 9 )

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

 

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ»η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18ην  Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ  , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Επί προτάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δεσκάτης που αφορά τον Α.Σ. ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟ
2. Καθορισμός εισπράξεως δικαιώματος χρήσης των Δημοτικών κτημάτων (χώρος εμποροπανήγυρης) από 15-06-2022 έως 19-06-2022
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2022
4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για ενίσχυση ΚΑ.
5. Αποδοχή ποσού 25.000,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2022
6. Αποδοχή ποσού 264.400,00 για κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους
7. Αποδοχή ποσού 49.380,00 €  1η, 2η  και 3η    Εντολή  Μεταφοράς Πιστώσεων  ΣΑΤΑ/2022  στους Δήμους  για έργα  και επενδυτικές δραστηριότητες
8. Αποδοχή ποσού 6.835,67€ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
9. Αποδοχή ποσού 18.562,80€ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
10. Αποδοχή ποσού 283.191,20 για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης»
11. Έγκριση πρακτικών επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων
12. Μη είσπραξη ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών  λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, για Μάρτιο 2022
13. Έκφραση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με εργασίες ανεύρεσης & ανασκαφής κρυμμένου θησαυρού
14. Συνθήκη απαγόρευσης πυρηνικών όπλων
15. Αμοιβή δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου.
16. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης23.180 ,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικώναναγκών των σχολείων Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
17. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Παλιουριάς.    

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

                                                        Κόγιος Ν. Ζήσης