Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση
Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 7-2024 Ορκωτοί

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε  Ειδική  συνεδρίαση 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

       Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την  10ην  Απριλίου  2024, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ  ,  για λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.-  Έγκριση  Ισολογισμού οικον. Έτους 2022  Δήμου Δεσκάτης

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

                                                       Η Πρόεδρος του Δ.Σ  

                                                      Μανησιώτη Σοφία