Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12 ην Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Δεσκάτης.
2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) 2024.
 
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Μανησιώτη Σοφία