ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι κάτοικοι επιθυμούν την προμήθεια καυσόξυλων για το έτος 2023 στους οικισμούς Τρικοκκιάς και Τριφυλλίου, να προσκομίσουν στο Δήμο Δεσκάτης (Δημοτικό Κατάστημα Καρπερού) τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 15 Σεπτεμβρίου και είναι τα εξής :
A) AITΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
Δ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΟΓΑ
Ε) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ Η΄ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΣΤ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ