Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα ΠΑΓΟ περιόδου 2020-2021
Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα ΠΑΓΟ περιόδου 2020-2021

Ανάρτηση Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑΓΟ) περιόδου 2020-2021.

 

Παρακάτω τοποθετείται ο σύνδεσμος της Προκήρυξης για τα ΠΑΓΟ περιόδου 2020-2021:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΑΓΟ 2020-2021 διαυγεια