Πραγματοποίηση μαστογραφικού ελέγχου στο Δήμο Δεσκάτης
Πραγματοποίηση μαστογραφικού ελέγχου στο Δήμο Δεσκάτης

Ο Δήμος Δεσκάτης συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος προληπτικής ιατρικής, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΚΕΔΕ και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και πραγματοποίησε μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκες του Δήμου .
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Απριλίου 2016 στο Δημαρχείο Δεσκάτης και προτεραιότητα είχαν οι ανασφάλιστες γυναίκες και εκείνες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν μαστογραφικό έλεγχο σε κάποιο εργαστήριο ιδιωτικά.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα παραδοθούν προσωπικά στις εξεταζόμενες μέσα σε διάστημα δύο μηνών.
Ευχαριστούμε την ΚΕΔΕ και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, τις νοσηλεύτριες του Κέντρου Υγείας Δεσκάτης κα Σταμούλη Βασιλική και κα Βλάχου Ευαγγελία και την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Δεσκάτης κα Κοτίτσα Αρετή για την πολύτιμη βοήθεια τους.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ