Παρουσίαση μελέτης ίδρυσης πρότυπου πιλοτικού αγροκτήματος
Παρουσίαση μελέτης ίδρυσης πρότυπου πιλοτικού αγροκτήματος

 

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε, παρουσιάστηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κύριο ΒΛΟΝΤΖΟ Γεώργιο η μελέτη διερεύνησης δυνατοτήτων ίδρυσης προτύπου πιλοτικού αγροκτήματος στο Δήμο μας. Η μελέτη αυτή αποτελεί μία σοβαρή προσπάθεια οργάνωσης του αγροτικού χώρου που τόσα πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει στην εποχή μας
Δεσμευθήκαμε προεκλογικά ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την δημοτική μας αρχή. Και αυτό κάνουμε πράξη μέσα από την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών που χρειάζονται οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας αλλά και μέσω της επιστημονικής υποστήριξης τους. Στόχος μας είναι μέσα από μια ολοκληρωμένη μελέτη να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις βιώσιμων εκμεταλλεύσεων στον πρωτογενή τομέα μέσω της οργάνωσης του αγροτικού χώρου.
Η μείωση του κόστους παραγωγής και η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία θα έχουν ταυτότητα, θα έχουν πιστοποίηση, θα παράγονται από ομάδες παραγωγών και θα διοχετεύονται στην αγορά μέσω ενός δικτύου πώλησης που θα εξασφαλίζει υψηλή τιμή αποτελεί κύριο στόχο της συγκεκριμένης μελέτης. Ακόμα διερευνήθηκε η δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγής μέσω ίδρυσης μονάδων μεταποίησης, γεγονός που θα δώσει υπεραξία στα προϊόντα μας, Καθώς επίσης και η σύνδεση της γεωργικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας της περιοχής μας μέσω της παραγωγής ζωοτροφών οι οποίες θα διατίθενται απευθείας ή θα μεταποιούνται για τις ανάγκες σίτισης των κοπαδιών της περιοχής μας. Η μελέτη εκπονήθηκε κατόπιν διαβούλευσης με εκπροσώπους του αγροτικού χώρου.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αξιολογούνται ως θετικά και τις επόμενες μέρες μέσω της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου μας θα δρομολογήσουμε επαφές με τους ενδιαφερόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας, ούτως ώστε να δρομολογηθεί η υλοποίηση του αγροκτήματος με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ