Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης <<Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία>> του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας,ΕΣΠΑ 2014-2020. Νέα καταληκτική ημερομηνία η 9-4-2021.
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης <<Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία>> του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας,ΕΣΠΑ 2014-2020. Νέα καταληκτική ημερομηνία η 9-4-2021.
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης <<Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία>> του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας,ΕΣΠΑ 2014-2020. Νέα καταληκτική ημερομηνία η 9-4-2021.
 
 
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για τη Δράση,παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης από 31-3-2021 στις 9-04-2021 και ώρα 15:00.