ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ “ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ”
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ “ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ”

Παραχωρήθηκε δωρεάν στο Δήμο Δεσκάτης κατόπιν αιτήσεως μας, η χρήση του “Κέντρου Δήμητρα” για κοινωφελή σκοπό.
Το κτίριο είναι περίπου 270 τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος ενημέρωσης-εκπαίδευσης των αγροτών του Δήμου, ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γενικότερα ως χώρος που θα πραγματοποιούνται ημερίδες και προγράμματα για τους πολίτες του Δήμου.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε 25 χρόνια με δυνατότητα παράτασης 10 ετών.
Ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση τον Υπουργό αγροτικής Ανάπτυξης κ.Αποστόλου, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα κ. Καρέτσο και τον συμπολίτη μας κ.Σπανό Ιωάννη , ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ