ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΡΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΡΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

                                                

 Με την υπ. αριθμ. οικ. 61761/20-4-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας [ΦΕΚ Β΄ 2292/10-5-2022], ορίστηκαν ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες θα αργούν και βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης της Δημοτικής Ενότητας Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης:  

    α] η 21η Μαϊου, ως ημέρα εορτής του πολιούχου Αγίου, και                    

    β] η 7η Οκτωβρίου, ως ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.

    Με την ίδια  απόφαση, ορίζονται και οι υποχρεωτικές αργίες για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες που βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών:

    α] η 15η Μαϊου, ως ημέρα εορτής του πολιούχου Αγίου, και

    β] η 13η Οκτωβρίου, ως ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.

 

    Γραφείο Τύπου Δημάρχου