Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΕΔ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης κ Καραστέργιος Δημήτρης συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ Πουλάκη με αντικείμενο συζήτησης την αναθεώρηση του Καλλικράτη. Στη σύσκεψη ο κύριος δήμαρχος ανέδειξε την ανάγκη άμεσης και ριζοσπαστικής αναθεώρησης του Καλλικράτη ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή του Καλλικράτη έφεραν τους μικρούς ορεινούς δήμους στα όρια τους και τίθεται πλέον θέμα βιωσιμότητας και ζήτησε την λήψη μέτρων ούτως ώστε οι ορεινοί Δήμοι να αποκτήσουν οικονομική επάρκεια και διοικητική αυτοτέλεια, για να μπορούν να ωριμάζουν προτάσεις και μελέτες και να αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία απαραίτητα για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την αναπτυξιακή τους προοπτική.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ