Μέτρα προφύλαξης επιχειρήσεων
Μέτρα προφύλαξης επιχειρήσεων

   Παρακαλούνται όλοι οι επαγγελματίες που λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοιο τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές και ιδιαίτερα με όσους προέρχονται  από περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.