Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014- 2022 , η αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού της Δεσκάτης.
Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014- 2022 , η αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού της Δεσκάτης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής έργα:
1. “Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης και εξασφάλισης επάρκειας νερού του δημοτικού διαμερίσματος Δεσκάτης”, μέσα από την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης , κατασκευή νέου αγωγού σύνδεσης των δεξαμενών από Άγιο Γεώργιο έως Κογιάδικα – Ράχη Καψάλη (θα γίνει αντικατάσταση αγωγών σωλήνων PVC από σωλήνες πολυαιθυλενίου, συνολικό μήκος δικτύου περίπου 8 χλμ),
– Αντικατάσταση βανών στα φρεάτια με φλαντζωτές βάνες,
– Αποκατάσταση των υφιστάμενων παροχών εντός του οδοστρώματος των οδών, -αποκατάσταση των ασφαλτικών των οδοστρωμάτων και την κατασκευή δύο νέων μεταλλικών δεξαμενών.
Προϋπολογισμου : 1.209.677,42 € χωρίς ΦΠΑ

2. “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλε ελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης”. Η πράξη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υδάτινων πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) για την πόλη της Δεσκάτης που θα έχει σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού που με τη σημερινή λειτουργία του δικτύου δεν εξασφαλίζεται.
Το σύστημα περιλαμβάνει έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) που θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από εννιά Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και πέντε Τοπικούς Σταθμούς Διαχείρισης Πίεση (ΣΠΔ).
Προϋπολογισμού: 682.930 € με ΦΠΑ
Οπως αντιλαμβάνεστε θα υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα δυο σημαντικά έργα που θα δώσουν τέλος στα προβλήματα που δημιουργούνταν από τις συνεχείς διακοπές στην υδροδότηση και θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, εξασφαλίζοντας ποιοτικό νερό και επιτυγχάνοντας παράλληλα την ορθολογική διαχείριση των επιφανειακών υδάτων και των πηγών ώστε να υπάρχει σημαντική μείωση του κόστους ύδρευσης.
Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή για την ένταξη στο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ επίσης και τους υπαλλήλους της τεχνικής και της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης για την πληρότητα του φακέλου υποβολής της πρότασης!!!!!
Δυναμικά και αποτελεσματικά συνεχίζουμε απαντώντας στις ανάγκες της κοινωνίας μας ….

Ο Δημαρχος Δεσκάτης
Καραστέργιος Δημήτριος