Λειτουργία των Παιδικών Χαρών
Λειτουργία των Παιδικών Χαρών
 
 
Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17974/22.03.2021 (Β’ 1119) ΚΥΑ,αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία οι παιδικές χαρές.
 
Συγκεκριμένα,επιτρέπεται η παραμονή σε παιδικές χαρές,οι επισκέψεις ομάδων έως τριών ατόμων,ή οικογενειών και με αναλογία ενός ατόμου ανά 10 τ.μ.
 
Σημειώνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους.