Λειτουργιά Δήμου
Λειτουργιά Δήμου

ΘΕΜΑ : Λήψη μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού

 

         Έχοντας υποψη ολες τις σχετικές διαταξεις:

                                Αποφασίζοιυμε

 

Α) Γενικά μέτρα λειτουργίας του Δήμου Δεσκάτης:

  1. Αναστολή των συνεδριάσεων όλων των συλλογικών οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου , Οικονομικής Επιτροπής , κ.α.)
  2. Συνεδριάσεις για πολύ αναγκαία και επείγοντα ζήτημα θα πραγματοποιούνται δια περιφοράς.
  3. Αναστολή της συμμετοχής του Δήμου σε Εκθέσεις, Συνέδρια και Αποστολές καθώς και όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
  4. Αναστολή των παραχωρήσεων των χώρων του Δήμου για εκδηλώσεις οποιασδήποτε μορφής.

Β) Μέτρα λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης

 

  1. Οι πολίτες θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις. Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ θα τηρείται βιβλίο επισκεπτών (για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος) στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία του πολίτη και το οποίο θα καταστραφεί με πρωτόκολλο καταστροφής με την λήξη της κρίσιμης περιόδου.
  2. Εναλλακτικά η διεκπεραίωση τόσο των ανωτέρω όσο και των υπολοίπων υποθέσεων θα γίνεται είτε τηλεφωνικά , είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης

 

Δημαρχείο Δεσκάτης

2462351101 Γραφείο Δημάρχου

2462351102 Κοτίτσα Ελένη

2462351119 Τσικνογιάννη Ιωάννα

2462351105 Φαξ Δήμου

E mail dimosdes@otenet.gr

 

ΔΕ Χασίων

2462351804 Γραφείο Αντιδημάρχου ΔΕ Χασίων

2462351828 ΚΕΠ ΔΕ Χασίων

2462351830 ΚΕΠ ΔΕ Χασίων

2462351831Φαξ ΚΕΠ ΔΕ Χασίων

Ε mail d.hasion-grevenon@Kep.gov.gr

 

         3.Προστασία των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

         4.Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και προστασίας σε όλους τους υπαλλήλους  και τους πολίτες που επισκέπτονται τις Υπηρεσίες του Δήμου.

           5.Απολύμανση των χώρων εργασίας σε κτήρια του Δήμου.

           6.Προγραμματισμός των αδειών των υπαλλήλων ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                               

                                                                    Κορδίλας Δημήτριος