Λαϊκή Συνέλευση στην Κατάκαλη
Λαϊκή Συνέλευση στην Κατάκαλη

 

  Στα πλαίσια της διαμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος έγινε στις 11/9/2019 η πρώτη λαϊκή συνέλευση στην Κατάκαλη παρουσία πολλών κατοίκων.
Ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Γαλάνης Γιάννης παρουσίασε τις προτάσεις για λύση πολλών χρόνιων προβλημάτων.
   Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση όπου κατατέθηκαν από τους κατοίκους πολλές προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων, όπως το θέμα της ύδρευσης, της διαμάχης μεταξύ των κατοίκων της Κατάκαλης και ενός πολίτη. Συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης ενόψει της δίκης 2/10/2019 στο Εφετείο Κοζάνης.
   Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Κορδίλας Δημήτρης τοποθετήθηκε σε όλα τα θέματα που ετέθησαν και δεσμεύτηκε ότι πάντα σε συνεργασία με τον πρόεδρο και τους πολίτες θα συναποφασίζουν και θα δρομολογούνται λύσεις.

                                                                                                         Γραφείο Τύπου
                                                                                                              Δημάρχου