Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγύης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ξεκινά από Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 η υποβολή αιτήσεων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), ενός ολοκληρωμένου προνοιακού προγράμματος για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Το εισόδημα του νοικοκυριού, τους έξι (6) τελευταίους μήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει :

-Μονοπρόσωπο νοικοκυριό : 1.200€

-Με 2 ενήλικες ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος 1.800€

-Με 2 ενήλικες και 1 ανήλικο ή μονογονεϊκή  οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη 2.100€

-Με 3 ενήλικες ή 2 ενήλικα και 2 ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 ανήλικα μέλη 2.400€

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 90.000€ προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000€.

Η κινητή περιουσία (επιβατικά Ι.Χ., Μ.Χ. αυτοκίν. ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000€

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

– Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

– Ε1 όλων των μελών

– Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ όλων των μελών

– Κάρτα ανεργίας

– ΙΒΑΝ – Τραπεζικός λογαριασμός

– Λογαριασμό ΔΕΗ

– Άδεια διαμονής  σε ισχύ (για αλλοδαπούς)

– Αποδεικτικό χρηματοοικονομικής και περιουσιακής κατάστασης στη χώρα προέλευσης τους

– Αριθμ. Κινητού

– E-mail

Όλα τα δικαιολογητικά να είναι φωτοαντίγραφα.

Η αίτηση γίνεται από το μέλος του νοικοκυριού που υπέβαλε την τελευταία φορολογική δήλωση ή από τον/τη σύζυγό του.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται :

  • Είτε απευθείας από τον αιτούντα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr
  • Είτε μέσω των Δήμων ή των ΚΕΠ