Απαγορεύεται η διέλευση πεζών πάνω στους πάγους των γεωφραγμάτων ύδρευσης και άρδευσης
Απαγορεύεται η διέλευση πεζών πάνω στους πάγους των γεωφραγμάτων ύδρευσης και άρδευσης

Εξαιτίας του πολικού ψύχους που επικρατεί στην περιοχή μας τον τελευταίο μήνα έχουν παγώσει τα νερά των γεωφραγμάτων ύδρευσης και άρδευσης. Πάνω στον πάγο που δημιουργήθηκε παρατηρήθηκε το επικίνδυνο φαινόμενο να περπατούν, αγνοώντας τον εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή τους, αρκετοί συμπολίτες μας. Τονίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά καθ όλη τη διάρκεια του έτους η προσέγγιση των νερών στους ταμιευτήρες των γεωφραγμάτων.