ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δεσκάτης με την υπ’αριθμ. απόφαση 14/2016 αποφάσισε την δημιουργία δύο ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο μας, στη Δεσκάτη και στο Καρπερό.
Τα ΚΕΠ Υγείας έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας προς τους δημότες μας και στοχεύει στην ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με υπηρεσίες συντονισμού για παρεμβάσεις προληπτικών εξετάσεων και ενημέρωσης για την υγεία των δημοτών. Σήμερα έχει δημιουργηθεί δίκτυο δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας “ΚΕΠ Υγείας” σε δεκάδες Δήμους μέλη. Το κάθε ΚΕΠ Υγείας συντονίζει:
1.Την οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες, από δημόσιους ή ιδιωτικούς και φυσικά πρόσωπα.
2.Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.
3.Την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.
Για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας θα γίνει εγκατάσταση λογισμικού συστήματος στο Δήμο μας, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το ΕΔΔΥΠΠΥ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013.
Με τη χρήση του λογισμικού, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου έχει τη δυνατότητα:
1. Καταχώρησης Δημοτών στο ηλεκτρονικό σύστημα- δημιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ανά δημότη.
2. Ενημέρωση των Δημοτών για τα 7 νοσήματα που χρήζουν δια βίου έλεγχο, αυτόματα από το σύστημα και υπενθύμιση σε προκαθορισμένους χρόνους εκ νέου αν δεν έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις που τους έχουν προταθεί βάσει των πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
3. Οργάνωσης προληπτικών εξετάσεων στους δημότες.
4. Παροχής Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης βάσει των πρωτοκόλλων υγείας για τα 7 νοσήματα.
5. Δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων των δημοτών με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου.
6. Ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας.
7. Συστήματα παρόχων-ιατρών, εγγεγραμμένων συνεργατών στο ΚΕΠ Υγείας, όπου μπορούν εύκολα να απευθύνονται οι δημότες που δεν έχουν προσωπικό θεράποντα ιατρό της κατάλληλης ειδικότητας.
Βάσει των ανωτέρω αυξάνεται η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών των ΚΕΠ Υγείας, ο τρόπος επικοινωνίας με τους δημότες γίνεται απλός και με περισσότερη ποιότητα.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ