ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 34923

ΑΔΑ: ΒΖΖΙΩ9Υ-ΥΔ0 20/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΔΑ: 7Ρ58Ω9Υ-Θ00 17/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟ 20% Ε.Ε. ΧΕΠ: Α/441,Α/442, Α/443, Α/444, Α/445, Α/446, Β/109

ΑΔΑ: 77ΚΣΩ9Υ-Ζ0Θ 14/10/2014

Διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2014

ΑΔΑ: 6ΘΖΔΩ9Υ-5Λ6 09/10/2014

Δικαίωμα Βοσκής έτους 2015.

ΑΔΑ: 7ΞΣΣΩ9Υ-ΘΨ7 25/09/2014

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ (ΚΑΠΙΣΙΑ)

ΑΔΑ: 7ΠΛΓΩ9Υ-0Λ1 23/10/2014

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ (ΒΛΑΧΑ)

ΑΔΑ: ΒΘΓΙΩ9Υ-Ζ60 23/10/2014

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΣΤΡΙ)

ΑΔΑ: ΩΤΥ1Ω9Υ-ΧΞΗ 23/10/2014

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΚΟΥΦΑ ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ)

ΑΔΑ: 6ΡΞ1Ω9Υ-ΛΡΡ 23/10/2014

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Τ.Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΑΛΕΑΝΗ ΑΜΠΕΛΙ)

ΑΔΑ: 7ΖΨΞΩ9Υ-0ΕΘ 23/10/2014
1 947 948 949 950 951 954
1664350963