Καθαρισμός Φρεατίων
Καθαρισμός Φρεατίων

  Σε εργασίες για τον  καθαρισμό των φρεατίων, των σχαρών υδροσυλλογής και των αγωγών ομβρίων υδάτων προχωρά o Δήμος Δεσκάτης.