ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 
Στις 31-5-2021 υποβλήθηκαν από το Δήμο Δεσκάτης στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν’ όψει του τρέχοντος προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», τέσσερεις [4] προτάσεις σε προσκλήσεις του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα: α] για την πρόσκληση ΑΤ 01: «Υποδομές ύδρευσης», β] για την πρόσκληση ΑΤ 10: «Ανοικτοί χώροι [Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ], γ] για την πρόσκληση ΑΤ 12: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης», και δ] για την πρόσκληση ΑΤ 14: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».
 
Είχε προηγηθεί η υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ 11: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας [προσεισμικός έλεγχος]».
 
Πριν την παρέλευση της προθεσμίας που έχει τεθεί για την υποβολή προτάσεων σε άλλες προσκλήσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αναμένεται η υποβολή και νέων προτάσεων από το Δήμο Δεσκάτης.
 
Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Δεσκάτης