ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Ο Δήμος Δεσκάτης, καλεί όσους συνδημότες μας επιθυμούν να συμβάλλουν ως εθελοντές σε δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος, να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του δημάρχου [Τηλ. 2462351101 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimosdes@otenet.gr] .

Από τις δράσεις αυτές, ενδεικτικά αναφέρονται: η δασοπυρόσβεση, η αποψίλωση και καθαριότητα, η συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η συμβολή στη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου και της δομής συσσιτίου του Δήμου, κλπ.

Επειδή με τον εθελοντισμό βελτιώνονται οι κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές, εκπαιδευτικές, καθώς και άλλες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και ο Δήμος μας έχει ανάγκη από την συμβολή των εθελοντών για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του, καλούμε τους συνδημότες μας και ιδιαίτερα τους νέους μας να δηλώσουν συμμετοχή.

Γραφείο Τύπου Δημάρχου