ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Οι συμβάσεις δυο σημαντικών έργων υποδομής υπογράφηκαν με την εταιρεία Ι. Σιαμίδης Α.Ε.
Πρόκειται για την ύδρευση ΚΑΡΠΕΡΟΥ με προϋπολογισμό 461.000 € καθώς και για την ύδρευση των Δημοτικών Διαμερισμάτων ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ και ΠΑΝΑΓΙΑΣ προϋπολογισμού 510.000 €. Με έργα ουσίας  και υποδομές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων των  δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου μας, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας ….
Αποτελεσματικά με πρόγραμμα και μεράκι συνεχίζουμε …

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ