«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης Δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης»
«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης Δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης»

Υποβλήθηκε ηλεκτρονικά επιτυχώς η αίτηση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο από τον Δήμο Δεσκάτης για το έργο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης Δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης».Πρόγραμμα Δ.Ε. 190.588 Συνολική Δημόσια Δαπάνη 190.588 ευρώ.