Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021
Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021
 
Η αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για το διάστημα ισχύος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης (υπό,στ.5) και συγκεκριμένα: από το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00.