Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.
Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021.
 
Η αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για το διάστημα ισχύος της ανωτέρω υπουργικής απόφασης (υπό, στ.5) και συγκεκριμένα :από τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6.00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ