Φιλία σε Κάθε Ηλικία
Φιλία σε Κάθε Ηλικία

τηλεφωνική γραμμή για τη μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία – 2106101300. Η γραμμή λειτουργεί με αστική χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 11.00 έως τις 20.00. Οι ωφελούμενοι αλλά και οι συγγενείς/ φροντιστές τους, μπορούν να καλούν ανώνυμα και να λαμβάνουν “ανθρώπινη επαφή”, επικοινωνία από τους εθελοντές. Οι εθελοντές προσφέρουν στους ωφελούμενους ηθική και συναισθηματική ενδυνάμωση, οι οποίοι λαμβάνουν από το Ινστιτούτο σχετική εκπαίδευση και εποπτεία.