ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κάνετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση στο ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
Η παραλαβή και συμπλήρωση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους γίνεται καθημερινά στο Δημαρχείο Δεσκάτης (Γραφείο Δημάρχου, Τηλ. 2462351171).

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ