ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

seismografos

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π) ως επιτελικός φορέας και καθ ‘ύλην αρμόδιος για το σχεδιασμό και την επεξεργασία της αντισεισμικής πολιτικής έθεσε μεταξύ άλλων , ως βασικό άξονα προτεραιοτήτων του, την ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού για σεισμό σε τοπικό επίπεδο, με τους εξής επιμέρους στόχους:
– Τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και άμεσης απόκρισης του μηχανισμού ως προς την ορθότερη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκύπτουν μετά από ένα σεισμό
– Την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων , συστημάτων, νομοθεσίας και διαδικασιών
– Την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των συνεπειών από το σεισμό και τα συνοδά φαινόμενα .
Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΑΣΠ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποίησε στις 12 Μαρτίου 2015 στην Κοζάνη το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ σε επίπεδο Δήμων.
Από το Δήμο Δεσκάτης συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χατζηζήσης Λάμπρος και ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής Προστασίας Τζιώλας Ιωάννης.
Τα αρκετά ενδιαφέροντα των όσων παρουσιάστηκαν από επιστήμονες του χώρου στην πολύωρη συνάντηση ήταν:
· Παρουσίαση δομής εργαστηρίου και κατευθυντήριες οδηγίες
· Χώροι καταφυγής
· Χρονική ανάπτυξη οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού για σεισμό
· Ρόλοι εμπλεκόμενων φορέων
· Προδιαγραφές χώρων καταφυγής και διαδρομών εκκένωσης
· Βασικές διαδικασίες μετασεισμικής διαχείρισης
· Μεταβατική στέγαση πληγέντων
· Παροχές και ασφάλεια στους χώρους καταφυγής
Μετά την παρουσίαση των παραπάνω δόθηκαν 6 διαφορετικά σενάρια περιπτώσεων ανάγκης και οι τρόποι αντιμετώπισης τους.
Η ενημέρωση ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και ο Δήμος έχει ήδη δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να είναι έτοιμος στην περίπτωση ενός σεισμού.

Για το Δήμο Δεσκάτης
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Λάμπρος Εμ. Χατζηζήσης